Lippukunnan Facebook -ryhmä

Lippukunnan jäsenistölle, sekä partiolaisten vanhemmille on perustettu oma ryhmä Facebookiin. Ryhmässä sana on vapaa!

Lippukunnan Facebook -sivu

Lippukunta myös tiedottaa tapahtumista omalla Facebook-sivullaan.